کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

کانون فرهنگی دخترانه تسنیم به مدد جمعی از دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاسیس شده است...

پیشکش به مولا حاضرمان...

ماییم و حکایت پریشانیمان
داغی که نهان شد به غزل خوانیمان
ما و تب حیرت، تب سرگردانی
خورده است غم فراق به پیشانیمان

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۲
مرداد

چقدر آدم دلش می خواد رفتنش از جنس رفتن شما باشه...

اما جای مادر شما بودن، سخته!

  • دختری از تبار تسنیم
۰۲
مرداد

حاضری چی کار کنی، امشب حرم باشی؟؟؟

):

):

):

دلم اونجاست یا سلطان...

یعنی بی سعادتی تا این حد!!!


  • دختری از تبار تسنیم