کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

کانون فرهنگی دخترانه تسنیم به مدد جمعی از دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاسیس شده است...

پیشکش به مولا حاضرمان...

ماییم و حکایت پریشانیمان
داغی که نهان شد به غزل خوانیمان
ما و تب حیرت، تب سرگردانی
خورده است غم فراق به پیشانیمان

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۳
تیر

هر چه را خواهی بگیر از من

ولی جان علی!

اهل بیت حیدر کرار از من نگیر...حب حیدر شاخص تشخیص حق از باطل است

راه را گم می کنم، معیار را از من مگیر


  • دختری از تبار تسنیم
۰۲
تیر
  • دختری از تبار تسنیم