کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

این وبلاگ مکانی برای دردودل با تمام دختران سرزمینم علی الخصوص دوستانم در کوچک دانشگاه بزرگ (دانشگاه صنعتی کرمانشاه) می باشد...

کانون دخترانه تسنیم

کانون فرهنگی دخترانه تسنیم به مدد جمعی از دانشجویان در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاسیس شده است...

پیشکش به مولا حاضرمان...

ماییم و حکایت پریشانیمان
داغی که نهان شد به غزل خوانیمان
ما و تب حیرت، تب سرگردانی
خورده است غم فراق به پیشانیمان

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۳۰
آبان

وقتی به تک تک عزیزام نگاه می کنم، یاد عزیزای از دست رفته شما میفتم...

وقتی زیر بارون پاییزی قدم میزنم، یاد چادرای خیس شما میفتم؛

وقتی تو خونه نشستم و تلویزیون می بینم، یاد لحظاتی میفتم که شما دارید بیرون از خونه هاتون میگذرونید؛

وقتی ...

 

بعد از همه این یادها،

یاد خدا میفتم و رحمتش

خدایی که عاشق بنده هاشه و توی تک تک لحظات کنارتونه

به خدای رحمان و رحیم می سپارمتون

و دعا می کنم برای روزهای خوبی که در انتظارتونه...

  • دختری از تبار تسنیم
۲۷
آبان

  • دختری از تبار تسنیم
۲۷
آبان

  • دختری از تبار تسنیم
۲۲
آبان

  • دختری از تبار تسنیم
۱۳
آبان

  • دختری از تبار تسنیم
۱۲
آبان


توهم دانش، خیلی ها رو بیچاره کرده...


استاد شهاب مرادی

  • دختری از تبار تسنیم
۱۱
آبان

و تو را

ای

عاشق انسان

کسی

نشناخت...

  • دختری از تبار تسنیم